یا قدیم الاحسان

استاد روحانی فرموده اند : آمریکایی‌ها کدخدا هستند و با کدخدا بستن راحت‌ تر است !!!


چه خوب گفت SUPERME LEADR ؛  

بی بصیرت ها در جبهه باطل قرار می گیرند ، بدون اینکه خود بدانند ...


این طرح هم تقدیم به حسن روحانی  برای دریافت تصویر با اندازه اصلی بر روی آن کلیک کنیدپی نوشت : مناظره جالبی بود ... آقای ولایتی شما هم ... دکتر حدادعادل دمت گرم ، حرف دل ما ها رو زدی ... آقا سعید ، تا آخر حمایتت می کنیم ... آقای روحانی کمی بصیرت خود را افزایش دهید ...
 
التماس دعاطبقه بندی: سیاسی،  دیگر،