محرم آمد و نو کرد درد و داغ حسین ...

گریست ابر خزان هم به باغ و راغ حسین ...


پاییزی با عطر خوش محرم ...

THE AUTUMN WITH MOHARRAM SCENT ...


 برای دریافت تصویر با اندازه اصلی بر روی آن کلیک کنید (HD)



پی نوشت : سومین طرح پاییز با بوی محرم ...

#the_autumn_with_moharram_scent
 
التماس دعا



طبقه بندی: حضرت سیدالشهدا،  پاییز با بوی محرم ...، 
برچسب ها: پاییز با بوی محرم، #the_autumn_with_moharram_scent، پوستر محرم، والپیپر محرم و پاییز، طرح گریست ابر خزان ...، پوستر پاییز و محرم، فطرس والپیپر،