میلاد امام رضا مبارک :)


بند آمده این راه از آن کوچه گذر کن ...

ما خاک قدمهات به ما نیز نظر کن ...


 برای دریافت تصویر با اندازه اصلی بر روی آن کلیک کنیدپی نوشت : یا رضا جان ...
 
التماس دعاطبقه بندی: امام رضا جان، 
برچسب ها: امام رضا، میلاد امام رضا، پوستر میلاد امام رضا، بند آمده این راه از آن کوچه گذر کن ...، ما خاک قدمهات به ما نیز نظر کن ...، پوستر امام رضا، فطرس والپیپر،