یاعباس ... نحن بحماک ...
چو نامت بر لب آوردم ، نظر بر آسمان کردم ...
شنیدم از ورای عرش تکبیر متنتن را ...

 برای دریافت تصویر با اندازه اصلی بر روی آن کلیک کنیدپی نوشت : منم ظفلی که نوپا شد ... برای عشق شیدا شد ...
 
التماس دعاطبقه بندی: حضرت ابالفضل العباس، 
برچسب ها: حضرت عباس، حضرت ابوالفضل، پوستر حضرت ابوالفضل، پوستر حضرت عباس، پوستر مذهبی، پوستر چو نامت بر لب آوردم ...، فطرس والپیپر،