شب ضربت خوردن مولا ...

امیرالمومنین حیدر ...


همه ی عالم دیوانه ی توست ...


 برای دریافت تصویر با اندازه اصلی بر روی آن کلیک کنیدپی نوشت : یاعلی ...
 
التماس دعاطبقه بندی: امیرالمومنین حیدر، 
برچسب ها: امام علی، پوستر شهادت حضرت علی، شهادت حضرت علی، ضربت خوردن حضرت علی، شب قدر، فطرس والپیپر، پوستر همه ی عالم دیوانه ی توست ...،