میلاد امام حسن مبارک ...

کریم اهل بیت ...


پیامبر اکرم : خداوندا ، من حسن را دوست دارم ... تو هم او را دوست بدار ... و هرکه حسنم را دوست بدارد ، خداوند او را دوست می دارد ...


 برای دریافت تصویر با اندازه اصلی بر روی آن کلیک کنیدپی نوشت : فقط با نگاه شما مستجابم ... بگو با تو باشد حساب و کتابم ...
 
التماس دعاطبقه بندی: امام حسن جان، 
برچسب ها: میلاد امام حسن، پوستر میلاد امام حسن، امام حسن مجتبی، پوستر کریم اهل بیت، پانزدهم رمضان، ماه رمضان، فطرس والپیپر،