مرا اگر که چو نعم الغلام دریابی ...
خوشا ب حال دل من تو نعم الاربابی ...

پوستر : نعم الارباب ...

 برای دریافت پوستر با اندازه اصلی بر روی آن کلیک کنید
سر نوشت : چهل روز ...
 
التماس دعاطبقه بندی: حضرت سیدالشهدا،