کلیپ تهدید ...سر نوشت : پوسترهای داخل کلیپ را از فطرس والپیپر دریافت کنید
 
التماس دعاطبقه بندی: کلیپ،  امام خامنه ای، 
برچسب ها: آمریکا، اسرائیل، کلیپ تهتدید، هم امریکا بداند، هم سگ نگهبانش رژیم صهیونیستى در این منطقه بداند ؛ پاسخ ملت ایران به هر گونه تعرضى، آنها را از هم خواهد پاشید و متلاشى خواهد کرد، کلیپ حضرت آیت الله سید علی خامنه ای،